Úřední deska - Detail vyvěšení

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty a oznámení
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Aukční vyhláška 05.11.19 - www.nabidkamajetku.cz - nemovitosti v k.ú. Chomutov II
Značka UZSVM/UCV/7161/2019-UCVM
Původce Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: va2fsxs, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic
Adresát Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111 DS: va2fsxs, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Aukcni_vyhlaska.pdf (286.6 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 11.10.2019
Zveřejněno do 08.11.2019

Úřední deska -

Zveřejněno od 11.10.2019
Má být vyvěšeno do 08.11.2019
Doručeno/Sejmuto 08.11.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.10.2019 12:41
Do 08.11.2019 00:00