Úřední deska - Detail vyvěšení

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty a oznámení
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Elektronická dražba 10.12.19 - www.okdrazby.cz - nemovitost v k.ú. Poláky
Značka 099 EX 11721/09-37, -62
Původce Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501, Ivo Luhan DS: f7gg8py, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2, Czech Republic
Adresát Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501, Ivo Luhan DS: f7gg8py, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Usneseni_-_drazebni_vyhlaska__c._j._099_EX_11721_09-62.pdf (129.0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 11.10.2019
Zveřejněno do 11.12.2019

Úřední deska -

Zveřejněno od 11.10.2019
Má být vyvěšeno do 11.12.2019
Doručeno/Sejmuto 11.12.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.10.2019 07:14
Do 11.12.2019 00:00