Úřední deska - Detail vyvěšení

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty a oznámení
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Elektronická dražba 27.11.19 - http://www.exdrazby.cz - nemovitosti v k.ú. Kovářská
Značka 008EX 233/14-87
Původce Bronec Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66242355, Milan Bronec DS: 64ug78z, Šumavská 547/17, 370 01 České Budějovice
Adresát Bronec Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66242355, Milan Bronec DS: 64ug78z, Šumavská 547/17, 370 01 České Budějovice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

140023387.pdf (279.9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 09.10.2019
Zveřejněno do 28.11.2019

Úřední deska -

Zveřejněno od 09.10.2019
Má být vyvěšeno do 28.11.2019
Doručeno/Sejmuto 28.11.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.10.2019 08:27
Do 28.11.2019 00:00