Úřední deska - Detail vyvěšení

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty a oznámení
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Elektronická dražba 23.10.19 - www.exdrazby.cz - orná půda, obec Jirkov
Značka MMCH/197429/2019/OKT/IK
Původce Molák Stanislav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66245338, Stanislav Molák DS: 4w6g8q5, Bělohradská 299, 580 01 Havlíčkův Brod, Czech Republic
Adresát Molák Stanislav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66245338, Stanislav Molák DS: 4w6g8q5, Bělohradská 299, 580 01 Havlíčkův Brod, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

U1906-12-0160-190903090214.pdf (277.4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 03.09.2019
Zveřejněno do 24.10.2019

Úřední deska -

Zveřejněno od 03.09.2019
Má být vyvěšeno do 24.10.2019
Doručeno/Sejmuto 24.10.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 03.09.2019 11:13
Do 24.10.2019 00:00