Úřední deska - Detail vyvěšení

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty a oznámení
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Elektronická dražba 18.07.19 - www.drazby-exekutori.cz - nemovitost v k.ú. Chomutov II
Značka 204 EX 5435/17-235,242
Původce Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216, Pavel Preus DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
Adresát Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216, Pavel Preus DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

543517_drazebni_vyhlaska_signed.pdf (180.8 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 12.06.2019
Zveřejněno do 19.07.2019

Úřední deska -

Zveřejněno od 12.06.2019
Má být vyvěšeno do 19.07.2019
Doručeno/Sejmuto 19.07.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.06.2019 07:55
Do 19.07.2019 03:00