Úřední deska - Detail vyvěšení

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty a oznámení
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražba nemovitosti 20.06.19 - movité věci na LV č. 9355, k.ú. Chomutov I
Značka 55 EX 707/09-300
Původce Němec Luděk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:49163965, Luděk Němec DS: xazg8rn, Cihelní 71/14, 360 06 Karlovy Vary
Adresát Němec Luděk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:49163965, Luděk Němec DS: xazg8rn, Cihelní 71/14, 360 06 Karlovy Vary
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Pribilova_70709_-_drazebni_vyhlaska.pdf (199.3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 15.05.2019
Zveřejněno do 21.06.2019

Úřední deska -

Zveřejněno od 15.05.2019
Má být vyvěšeno do 21.06.2019
Doručeno/Sejmuto 21.06.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 15.05.2019 07:22
Do 21.06.2019 00:03