Úřední deska - Detail vyvěšení

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty a oznámení
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Elektronická dražba 19.06.19 - www.exdrazby.cz - nemovitosti na LV č.1677, Chomutov II
Značka -1340168435
Původce Chaloupka Roman, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66242762, Roman Chaloupka DS: ydug8h4, Havlíčkova 329/2, 276 01 Mělník
Adresát Chaloupka Roman, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66242762, Roman Chaloupka DS: ydug8h4, Havlíčkova 329/2, 276 01 Mělník
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

93655675-Usneseni_-_drazba_nemovitosti_s_rozdelovnikem_10.05.2019_1154.pdf (180.9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 13.05.2019
Zveřejněno do 20.06.2019

Úřední deska -

Zveřejněno od 13.05.2019
Má být vyvěšeno do 20.06.2019
Doručeno/Sejmuto 20.06.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.05.2019 09:48
Do 20.06.2019 00:02