Úřední deska - Detail vyvěšení

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty a oznámení
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Elektronická dražba 19.06.19 - www.exdrazby.cz - nemovitosti na LV č. 1677, Chomutov
Značka MMCH/82540/2019/OKT/IK
Původce Elfmarková Monika, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:64556565, Monika Elfmarková DS: z6sg8cu, K Beránku 1189/3, 143 00 Praha 4
Adresát Elfmarková Monika, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:64556565, Monika Elfmarková DS: z6sg8cu, K Beránku 1189/3, 143 00 Praha 4
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Usneseni_-_drazba_nemovitosti_s_rozdelovnikem_10.05.2019_1154.pdf (180.9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 13.05.2019
Zveřejněno do 20.06.2019

Úřední deska -

Zveřejněno od 13.05.2019
Má být vyvěšeno do 20.06.2019
Doručeno/Sejmuto 20.06.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.05.2019 08:00
Do 20.06.2019 00:02