Úřední deska - Detail vyvěšení

Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty a oznámení
Kategorie Vodoprávní úřad
Název oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Otvice, splašková kanalizace na p.p.č. 738/34 až 738
Značka MMCH/16220/2019
Původce Magistrát města Chomutova Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Adresát Magistrát města Chomutova Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2018-132934.pdf (171.2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 11.02.2019
Má být vyvěšeno do 27.02.2019
Doručeno/Sejmuto 27.02.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.02.2019 08:03
Do 27.02.2019 00:00