Úřední deska - Stav k 26.06.2019

 1 - 25 z 123  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Zveřejnit Dokument
od do
Stavebn úřad 251: Otvice, Jirkovská MMCH/96422/2019 ZU SIL 20/2019 KlíJ - OOP Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
25.06.2019 11.07.2019 sil._II_251_Otvice_OOP.pdf (532.6 kB)
sil._II_251_Otvice_SIT.pdf (404.9 kB)
Dražební vyhlášky Elektronická dražba 14.08.19 - www.drazbyprost.cz - družstevní byt, Chomutov MMCH/118692/2019/OKT/IK Dražbyprost s.r.o., IČ:28741552
DS: b6szuax, Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic
25.06.2019 15.08.2019 drazebni_vyhlaska_U.pdf (510.3 kB)
Dokumenty Krajského úředu Ústeckého kraje "Územní energetická koncepce Ústeckého kraje - aktualizace 2018" KUUK/85832/2019/ZPZ Ústecký kraj, IČ:70892156
DS: t9zbsva, Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Czech Republic
25.06.2019 11.07.2019 1._Rozeslani_Navrhu_koncepce_-UEKUK.pdf (138.4 kB)
UEK_UK.pdf (9.2 MB)
UEK_UK_-Natura_2000_fin.pdf (1.0 MB)
Dopravní agendy Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Jiráskova, Chomutov MMCH/117453/2019 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
24.06.2019 10.07.2019 2019-116280.pdf (173.7 kB)
planekPUP.pdf (530.6 kB)
Stavebn úřad Klostermannova: u 142 MMCH/90717/2019 ZU MK LEŠ 02/2019 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
24.06.2019 10.07.2019 ZU_MK_LES_06_2019_Klostermannova_OOP.pdf (567.9 kB)
ZU_MK_LES_06_2019_Klostermannova_SIT.pdf (553.7 kB)
Dokumenty Obecního živnostenského úřadu Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost MMCH/115931/2019 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
21.06.2019 08.07.2019 RZP-350302-2019-115931.pdf (125.8 kB)
Dopravní agendy Návrh místní úpravy provozu - ul. Březový vrch, sil. č. III/2524, Chomutov MMCH/114854/2019 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
21.06.2019 08.07.2019 2019-112457.pdf (170.9 kB)
vykresMUP.pdf (539.7 kB)
vykresMUP2.pdf (623.5 kB)
vykresMUP3.pdf (489.6 kB)
Úřad územního plánování Zveřejnění návrhu Územní studie krajiny ORP Chomutov MMCH/94646/2019/ORI/UUP/Ku Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
21.06.2019 08.07.2019 Zverejneni_navrhu_USK.pdf (24.5 kB)
Záměr obce prodat, pronajmout, směnit, nebo vypůjčit nemovitý majetek Pronájem části pozemku par. č. 4587 v k.ú. Chomutov I MMCH/116633/2019/OMM/Tom Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
21.06.2019 08.07.2019 Zverejneni.pdf (233.8 kB)
Dopravní agendy Návrh místní úpravy provozu - ul. Bezručova, Chomutov MMCH/115316/2019 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
20.06.2019 06.07.2019 2019-115313.pdf (169.4 kB)
planekMUP.pdf (605.2 kB)
Dražební vyhlášky Elektronická dražba 07.08.19 - www.drazby-exekutori.cz - nemovitost k.ú. Výsluní EX 16820/14-151 Havlice Alan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:03372537, Alan Havlice
DS: pc9n3t6, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, Czech Republic
20.06.2019 08.08.2019 1416820151.pdf (159.2 kB)
Doručení vyhláškou Veřejná vyhláška - výchovný ústav - uložení písemnosti 2344/2019 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, ZŠ, SŠ a školní jídelna
Vítězství 70, 404 11 Děčín XXXll
20.06.2019 08.07.2019 mmches743bb7c6.PDF (242.9 kB)
Usnesení Zastupitelstva města Usnesení ZM 17.6.2019 MMCH/115562/2019/KT Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
20.06.2019 08.07.2019 Usneseni_ZM_17.6.2019.pdf (311.6 kB)
Výběrová řízení na volná pracovní místa zveřejnění výběrového řízení - OSÚ - silniční správní úřad MMCH/115557/2019/ÚKT/Podl. VŘ - OSÚ Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
20.06.2019 16.07.2019 13._Oznameni_o_vyhlaseni_VR_-_OSU_-_silnicni_spravni_urad_-_cerven_2019.pdf (480.3 kB)
Dražební vyhlášky Elektronická dražba 10.09.19 - http://www.okdrazby.cz - soubor nemovitostí k.ú. Chomutov II OK DD 190007 OK dražebník a.s., IČ:03634507
DS: b53ty2f, Jiráskova 398, 337 01 Rokycany
20.06.2019 11.09.2019 DV_Chomutov_opakovana_drazba_podepsana.pdf (403.0 kB)
Dopravní agendy Stanovení místní úpravy provozu - ul. 5. května, Chomutov MMCH/115714/2019 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
20.06.2019 06.07.2019 2019-115711.pdf (173.2 kB)
planekMUP.pdf (1.3 MB)
Dopravní agendy Stanovení místní úpravy provozu - ul. Kyjická, Chomutov: MÚP - parkovací stání ZTP, ul. Kyjická, pře MMCH/115850/2019 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
20.06.2019 06.07.2019 2019-115845.pdf (173.4 kB)
planekMUP.pdf (1.2 MB)
Dopravní agendy Stanovení přechodné úpravy provozu - sil. č. III/25118, u obce Vrskmaň MMCH/115955/2019 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
20.06.2019 06.07.2019 2019-113995.pdf (173.7 kB)
planekPUP.pdf (2.6 MB)
Záměr obce prodat, pronajmout, směnit, nebo vypůjčit nemovitý majetek Pronájem č.p.č. 2588/16 a p.č. 2588/34 v Paackého ulici v k.ú. Chomutov I - zveřejnění MMCH/114699/2019/OMM/Pro 2588/16 a 2588/34 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
19.06.2019 05.07.2019 Xerox_Scan_18062019145014.pdf (345.9 kB)
Doručení vyhláškou doručení veřejnou vyhláškou - Šugar Ján MMCH/114731/2019/OE/PalI Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
19.06.2019 05.07.2019 Oznameni_o_ulozeni_pisemnosti.pdf (440.3 kB)
Závěrečné účty ZÁVĚREČNÝ ÚČET dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 218 MMCH/114813/2019/OKT/IK Gabriela Rousková
g.rouskova@dso-chomutovsko.cz
19.06.2019 30.06.2020 Povinne_informace_dle_zakona_c.250-2000_Sb..odt (5.3 kB)
Doručení vyhláškou "VTL - Plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda" MPO 39781/2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ:47609109
DS: bxtaaw4, Na Františku 1039/32, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
18.06.2019 04.07.2019 39781_19_usneseni.pdf (15.7 MB)
Doručení vyhláškou "VTL - Plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda" MPO 39781/19/352-SÚ Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 015
18.06.2019 04.07.2019 mmches743bb1ed.PDF (4.9 MB)
Dokumenty Obecního živnostenského úřadu Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost MMCH/111628/2019 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
18.06.2019 08.07.2019 RZP-350302-2019-111628.pdf (124.4 kB)
Životní prostředí žádost o provedení úkonů - policie/správní orgán: SZ MMCH/04025/2019/CER MMCH/113792/2019PCer Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
18.06.2019 04.07.2019 2019-04025.pdf (130.2 kB)
 1 - 25 z 123