Úřední deska - Stav k 09.08.2020

 1 - 25 z 88  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Zveřejnit Dokument
od do
Dokumenty Obecního živnostenského úřadu Veřejná vyhláška, Oznámení o možnosti převzít písemnost MMCH/121377/2020 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
07.08.2020 24.08.2020 RZP-350302-2020-121377.pdf (124.2 kB)
Dokumenty Obecního živnostenského úřadu Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost MMCH/121373/2020 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
07.08.2020 24.08.2020 RZP-350302-2020-121373.pdf (123.6 kB)
Doručení vyhláškou doručení veřejnou vyhláškou - Havelka Marek MMCH/121622/2020/OE/PalI Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
07.08.2020 24.08.2020 Oznameni_o_ulozeni_pisemnosti.pdf (435.4 kB)
Dopravní agendy Oznámení o podaném odvolání+ výzva MMCH/121602/2020 StÚ/Vi Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
07.08.2020 24.08.2020 Odvolani_vv.pdf (600.4 kB)
Oznameni_o_podanem_odvolani_vyzva_vv.pdf (223.3 kB)
Dopravní agendy Oznámení o podaném odvolání+ výzva MMCH/121602/2020 StÚ/Vi Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
07.08.2020 24.08.2020 Oznameni_o_podanem_odvolani_vyzva_neznamy_vlastnik.pdf (230.0 kB)
Dokumenty Obecního živnostenského úřadu Veřejná vyhláška, Oznámení o možnosti převzít písemnost MMCH/120884/2020 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
06.08.2020 24.08.2020 RZP-350302-2020-120884.pdf (125.6 kB)
Dražební vyhlášky Dražební jednání - www.okdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Chomutov I 137EX 17042/10-288 Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic
06.08.2020 14.10.2020 1017042288.pdf (215.3 kB)
Dopravní agendy PÚP - III/00733, vjezd do areálu VGP Park Chomutov MMCH/120993/2020 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
06.08.2020 23.08.2020 2020-114815.pdf (178.3 kB)
vykresPUP_vv.pdf (392.9 kB)
Výběrová řízení na volná pracovní místa zveřejnění VŘ - ODaSČ - řešení dopravních přestupků MMCH/121136/2020/OKT/Podl. VŘ - ODaSČ - řešení dopr. přestupků Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
06.08.2020 28.08.2020 18._Oznameni_o_vyhlaseni_VR_-_ODaSC_-_reseni_dopravnich_prestupku_-_srpen_2020.pdf (521.4 kB)
Výběrová řízení na volná pracovní místa zveřejnění VŘ - ODaSČ - příprava přestupků MMCH/121131/2020/OKT/Podl. VŘ - ODaSČ - příprava přestupků Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
06.08.2020 25.08.2020 17._Oznameni_o_vyhlaseni_VR_-_ODaSC_-_priprava_prestupku_-_srpen_2020.pdf (487.8 kB)
Ostatní Modernizace vedení 400kV - V465/466, 2. milník MMCH/120349/2020/OKT/IK OMEXOM GA Energo s.r.o.
petr.legat@gaenergo.cz
05.08.2020 01.12.2020 Oznameni_o_modernizaci_vedeni_V465_466.pdf (589.5 kB)
V465-466_DPS_C._Celkova_situace_stavby.pdf (6.6 MB)
Dokumenty Obecního živnostenského úřadu Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost MMCH/119686/2020 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
04.08.2020 20.08.2020 RZP-350302-2020-119686.pdf (124.6 kB)
Dokumenty Obecního živnostenského úřadu Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost MMCH/119657/2020 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
04.08.2020 20.08.2020 RZP-350302-2020-119657.pdf (124.6 kB)
Dopravní agendy MÚP - kontrola DZ na PK 05. a 12. 06. 2020, Chomutov MMCH/119907/2020 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
04.08.2020 20.08.2020 2020-116002.pdf (175.1 kB)
zapis_vv.pdf (989.0 kB)
Dražební vyhlášky Zrušení dražby - Marcela Horvath - nemovitost, k.ú. Kadaň 148EX 840/18-70 Vybíral David, Mgr. - soudní exekutor, IČ:67956581, David Vybíral
DS: ityucxp, Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Praha 6
04.08.2020 20.08.2020 180084070.pdf (107.8 kB)
Výběrová řízení na volná pracovní místa zveřejnění VŘ - OVV - tiskový mluvčí MMCH/119917/2020/OKT/Podl. VŘ - OVV - tiskový mluvčí Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
04.08.2020 01.09.2020 14._Oznameni_o_vyhlaseni_VR_-_OVV_-_tiskovy_mluvci_-_srpen_2020.pdf (521.0 kB)
Výběrová řízení na volná pracovní místa zveřejnění VŘ - OVV - infocentrum MMCH/119929/2020/OKT/Podl. VŘ - OVV - infocentrum Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
04.08.2020 25.08.2020 13._Oznameni_o_vyhlaseni_VR_-_OVV_-_referent_MIC_-_srpen_2020.pdf (519.6 kB)
Dopravní agendy Novostavba parkoviště v ul. Beethovenova, Chomutov MMCH/116482/2020OSU/HAN Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
04.08.2020 20.08.2020 2019-306408.pdf (199.9 kB)
Dopravní agendy MÚP - IP25a,b, sil. č. III/25118, Strupčice MMCH/120194/2020 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
04.08.2020 20.08.2020 2020-89133.pdf (180.5 kB)
mapkaMUP.pdf (409.1 kB)
planekMUP1.pdf (380.7 kB)
planekMUP2.pdf (304.9 kB)
planekMUP3.pdf (287.5 kB)
Dražební vyhlášky Dražební jednání - www.e-drazby.cz - nemovitost, k.ú. Chomutov I 003EX 959/19-143 Bednář Richard, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241146, Richard Bednář
DS: s6fg77q, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, Czech Republic
03.08.2020 03.09.2020 1900959143.pdf (200.9 kB)
Volby Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby 2. a 3.10.2020 MMCH/119154/2020/OKT/IK STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
03.08.2020 05.10.2020 mmches7a319bda.PDF (762.8 kB)
Dražební vyhlášky Dražební jednání 02.09.2020 - www.exdrazby.cz - nemovitost, k.ú. Přečaply 108 EX 08973/06-132 Zítka Zdeněk, JUDr. - soudní exekutor, IČ:70931194, Zdeněk Zítka
DS: rx7g88c, Palackého náměstí 740/28, 301 00 Plzeň
03.08.2020 03.09.2020 Usneseni_-_drazba_nemovitosti_30.07.2020_1447.pdf (184.8 kB)
Dokumenty Obecního živnostenského úřadu Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost MMCH/118955/2020 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
03.08.2020 19.08.2020 RZP-350302-2020-118955.pdf (125.0 kB)
Dokumenty Obecního živnostenského úřadu Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost MMCH/118952/2020 Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
03.08.2020 19.08.2020 RZP-350302-2020-118952.pdf (125.0 kB)
Výběrová řízení na volná pracovní místa zveřejnění VŘ - ODaSČ - registr řidičů MMCH/119517/2020/OKT/Podl. VŘ - ODaSČ - registr řidičů Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
03.08.2020 21.08.2020 15._Oznameni_o_vyhlaseni_VR_-_ODaSC_-_evidence_ridicu_-_srpen_2020.pdf (486.4 kB)
 1 - 25 z 88